การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อว. และ มทร. - ม.เกษตรฯ ยกระดับแรงงาน เข้าระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)

รายละเอียดวีดีทัศน์ :