การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : วีดีทัศน์แนะนำการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

รายละเอียดวีดีทัศน์ :