การแสดงผล

+
-

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ

12 ก.ค. 2566

...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการ จำนวน 114 รายการ โดยมีราคากลางเริ่มต้นที่ 5,251 บาท (ห้าพันสองร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) 

1) กำหนดดูสภาพครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพที่จะขาย ในวันที่  19  กรกฎาคม  2566 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29  ฉะเชิงเทรา ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ นำไปดูสภาพครุภัณฑ์ที่จะขายทอดตลาด

2. กำหนดการขายทอดตลาด ในวันที่  8  สิงหาคม 2566   ณ ห้องประชุม    อาคารฝึกอบรม 3 ชั้น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29  ฉะเชิงเทรา

ลงทะเบียน  เวลา 09.00 – 09.45 น.  เริ่มการประมูล  เวลา 10.00 น.                     

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ อาคารอำนวยการ ห้องพัสดุสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29  ฉะเชิงเทรา เลขที่ 59/1 หมู่ 4 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 7  สิงหาคม  2566 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ https://www.dsd.go.th/Chachoengsao หรือสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3885 1220 ในวันและเวลาราชการ

 

ไฟล์แนบ :