การแสดงผล

+
-

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 ต.ค. 2565

...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สนใจติดต่อสอบถามผ่านทางอีเมล์ D_Chachoen@dsd.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

 

ไฟล์แนบ :