การแสดงผล

+
-

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ และดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 ต.ค. 2565

...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ และดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สนใจติดต่อสอบถามผ่านทาง อีเมล์ D_Chachoen@dsd.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

ไฟล์แนบ :