การแสดงผล

+
-

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 ม.ค. 2565

...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทางอีเมล์ D_Chachoen@dsd.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

 

ไฟล์แนบ :