การแสดงผล

+
-

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 56 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 ก.พ. 2564

...
...

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 56 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ผ่านทางอีเมล์ D_Chachoen@dsd.go.th และทางหมายเลขโทรศัพท์ 038-088001-2 ต่อ 990 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือดาวน์โหลดเอกสารประกอบด้านล่าง 

ไฟล์แนบ :