การแสดงผล

+
-

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง ขอร่วมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
 
เพื่อเป็นมาตรฐานและให้เจ้าหน้าที่ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งคัด
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าว
 
 
ไฟล์แนบ :: 57_File_ประกาศเจตจำนงและนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน_13022561151631_.pdf ดาวน์โหลด