การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ 30 ปกติ 10 มกราคม 2566 14 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
2 การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ปกติ 16 มกราคม 2566 20 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
3 การประกอบขนมอบ 30 ปกติ 23 มกราคม 2566 27 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
4 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 ปกติ 25 มกราคม 2566 27 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
5 การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
6 การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน 30 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
7 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
8 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ปกติ 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
9 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจ 30 ปกติ 6 มีนาคม 2566 10 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
10 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 ปกติ 13 มีนาคม 2566 15 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
11 ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1 30 ปกติ 20 มีนาคม 2566 24 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
12 การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ปกติ 27 มีนาคม 2566 31 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
13 การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ปกติ 24 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
14 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 ปกติ 24 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
15 ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
16 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ปกติ 5 มิถุนายน 2566 9 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
17 การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
18 ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
19 การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 30 ปกติ 26 มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
20 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 3 กรกฎาคม 2566 7 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
21 การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน 30 ปกติ 24 กรกฎาคม 2566 28 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
22 การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ปกติ 7 สิงหาคม 2566 11 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร