การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การจักสานผักตบชวา 30 ปกติ 17 เมษายน 2566 21 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เต็ม
2 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 ปกติ 24 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เต็ม
3 การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ปกติ 24 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เต็ม
4 เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว 30 ปกติ 1 พฤษภาคม 2566 5 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เต็ม
5 ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เต็ม
6 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ปกติ 5 มิถุนายน 2566 9 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เต็ม
7 ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เต็ม
8 การประกอบอาหาร 30 ปกติ 26 มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เต็ม
9 การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 30 ปกติ 26 มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เต็ม
10 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 3 กรกฎาคม 2566 7 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เต็ม
11 การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน 30 ปกติ 24 กรกฎาคม 2566 28 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เต็ม
12 การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ปกติ 7 สิงหาคม 2566 11 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เต็ม
13 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (ปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่) 30 ปกติ 21 สิงหาคม 2566 25 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เต็ม