การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
นางมุกดา - โตเต็ม - ผ่านการฝึกอบรม/ทดสอบฯ สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ปัจจุบันประกอบอาชีพ รับตัดเย็บเสื้อผ้า
นางมณี - สดแสงจันทร์ - ผ่านการฝึกอบรม/ทดสอบฯ สาขาช่างเย็บผ้าสตรี ปัจจุบันประกอบอาชีพ เย็บผ้า
นายกิตติราช - แต้ยินดี - ผ่านการฝึกอบรม/ทดสอบฯ สาขาอาหารไทย ปัจจุบันประกอบอาชีพ กุ๊ก
นายปรัชญา - ตรีปัญญา - ผ่านการฝึกอบรม/ทดสอบฯ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ปัจจุบันประกอบอาชีพ ขายขนมไทย ส่งตามร้าน
นายสุวัฒน์ - พบกระโทก - ผ่านการฝึกอบรม/ทดสอบฯ สาขาช่างเชื่อมโลหะด้วยมือ ปัจจุบันประกอบอาชีพ ช่างเชื่อม บริษัทเวลแมน จำกัด
นางอารมย์ - ศิริบุตร - ผ่านการฝึกอบรม สาขาการทำดอกไม้ประดิษฐ์ ปัจจุบันประกอบอาชีพ รับจัดทำดอกไม้ประดิษฐ์ และเป็นวิทยากร
นางสายฝน - ทองงาม - ผ่านการฝึกอบรม สาขาจักสานไม้ไผ่ เย็บบุกระเป๋า ปัจจุบันประกอบอาชีพ จักสานกระเป๋าสตรีจากไม้ไผ่ กระบุง กระจาด ตะกร้า
นางสาวประทุมทิพย์ - คล้ายมาลี - ผ่านการฝึกอบรม สาขาจักสานไม้ไผ่ ร้อยลูกปัดหูกระเป๋า ปัจจุบันประกอบอาชีพ จักสานลายศิลป์