การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องมือพื้นฐานชุดฝึก (ชุดเคร่ื่องมือทำมาหากิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 เม.ย. 2566

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย ชุดเครื่องมือตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมด้วยวิธี VISUAL TEST จำนวน ๑ ชุด และชุดปฏิบัติการเชื่อม (ห้องปฏิบัติการเชื่อมพร้อมชุดดูดควัน ขนาด ๘ ห้อง) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7 เม.ย. 2566

ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องมือพื้นฐานชุดฝึก (ชุดเครื่องทำมาหากิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 เม.ย. 2566

จัดกิจกรรมให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

31 มี.ค. 2566

ขอเชิญผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีคุณสมบัติตามกำหนด

13 ธ.ค. 2565

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นวิทยากรดำเนินการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2566

7 พ.ย. 2565

ดำเนินการเปิดฝึกอบรม หลักสูตร การทำอาหารจานเดียวเพื่อจำหน่าย

7 พ.ย. 2565

เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น กลุ่มอาชีพช่างอุตสาหการ

25 ต.ค. 2565

โครงการบูรณาการภาคเอกชน หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมทิก

20 ต.ค. 2565