การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีคุณสมบัติตามกำหนด

13 ธ.ค. 2565

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นวิทยากรดำเนินการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2566

7 พ.ย. 2565

ดำเนินการเปิดฝึกอบรม หลักสูตร การทำอาหารจานเดียวเพื่อจำหน่าย

7 พ.ย. 2565

เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น กลุ่มอาชีพช่างอุตสาหการ

25 ต.ค. 2565

โครงการบูรณาการภาคเอกชน หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมทิก

20 ต.ค. 2565

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม จ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ และจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 ก.ย. 2565

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 11)

8 ก.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง สาขา กราฟิกดีไซน์ (รอบคัดเลือก)

28 มิ.ย. 2565

เปิดรับสมัคร สุภาพสตรี เข้าร่วมการฝึก การทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง

6 พ.ค. 2565