การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมณ์ ปี 2567

15 มี.ค. 2567

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

9 พ.ย. 2566

ประกาศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

31 ต.ค. 2566

ประกาศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

31 ต.ค. 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีของงบทดลอง

20 ต.ค. 2566

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมเตียงที่ชำรุด ให้แก่โรงพยาบาลยะลา จำนวน 11 เตียง เพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยติดเตียงในจังหวัดยะลาต่อไป

3 ต.ค. 2566

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน และให้คำแนะนำการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่แรงงานในพื้นที่อำเภอเบตง

9 ก.ย. 2566

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ลงพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

9 ก.ย. 2566

ข้อมูลการพัฒนากำลังคน

8 ส.ค. 2566