การแสดงผล

+
-

หลักสูตรใหม่!!! การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ หรือที่เรารู้จักกันว่า "UX/UI Design"

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาดิจิทัล และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

มาเสริมทักษะดิจิทัลให้ปังกับเราที่  DSD OnlineTraining

ในหลักสูตร.... "การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้" ที่จะช่วยให้คุณ

   - เข้าใจแนวคิดของผลิตภัณฑ์ และปัญหาของผู้ใช้งาน

   - ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การใช้งานผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้งานได้

   - วางโครงสร้างข้อมูลและนำข้อมูลมาแบ่งประเภทการทำงานได้

   - ออกแบบโครงสร้างหน้าจอของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือและส่วนติดต่อผู้ใช้งานได้

   - นำผลลัพท์จากการออกแบบไปตรวจสอบและรับข้อคิดเห็นจากผู้ใช้งานได้

 

คลิกเลย...

https://bit.ly/3y2X2RG

DSD Online Training "เปิดกว้าง สร้างโอกาส ต่อยอดอย่างยั่งยืน"

สมัครง่าย ฝึกฟรี ทุกที ทุกเวลา

ฝึกและสอบผ่านตามเกณฑ์มีวุฒิบัตรให้ด้วย

#การฝึกทักษะออนไลน์

#DSDOnlineTraining

#กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

#ATSI

#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาดิจิทัล

#สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

#UXUIDesign