การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี กับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

8 ก.ค. 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลในการส่งเสริมสุขภาพจิตของแรงงานในสถานประกอบกิจการ กิจกรรมที่ 2

23 มิ.ย. 2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

9 มิ.ย. 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 19.19 น. นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

3 มิ.ย. 2565

4 เมษายน 2565 นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการคลีนิกช่างร่วมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 4-5 , 7-8 , 11-12 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.

5 เม.ย. 2565

27 มีนาคม 2565 นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ให้การตอนรับนางพรศิวลักษณ์ ผิวสะอาด ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ พร้อมคณะ และพาตรวจเยี่ยมชมผู้ผ่านการฝึกอบรมหนึ่งโครงการหนึ่งจังหวัด

27 มี.ค. 2565

วันที่ 25 มีนาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) อุดรธานี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมพระยาศรีราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

25 มี.ค. 2565

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางสาวบัณฑิตา คล้ายเจริญ เลขานุการ กพร.ปจ.

24 มี.ค. 2565

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 11.45 น. นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อด. มอบหมายให้ นายจำรัส กังน้อย รอง ผวจ อด. พร้อมด้วยนายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมอาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 18 อุดรธานี

24 มี.ค. 2565