การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.18 อุดรธานีร่วมเอกชนพัฒนาพนักงานในหลักสูตร “เทคนิคหัวหน้างาน”

26 ม.ค. 2567

สพร.18 อุดรธานีร่วมออกบูธในงาน “เกษตรแฟร์ 2024” (GMS Agri & Food 2024)

26 ม.ค. 2567

ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่"

24 ม.ค. 2567

โอเด้..เลย 131 ปีมาได้ อุดรหมั่นแก่น ขอพรแถนจากฟ้า อุดรธานีหมั่นหมื่นปี

18 ม.ค. 2567

บูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมส่วนร่วมภาคประชาชน

19 ธ.ค. 2566

ยื่นรับรองมาตรฐานตามมาตรา 26 มีแต่ได้กับได้

16 ธ.ค. 2566

ทดสอบช่างเชื่อมสู่แรงงานสากล

15 ธ.ค. 2566

สพร.18 อุดรธานี ขานรับนโยบายกระทรวงแรงงาน ยกระดับรายได้แรงงานไทย เน้นพัฒนาทักษะรองรับเศรษฐกิจใหม่

12 ธ.ค. 2566

พัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

9 ธ.ค. 2566