การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยมีงานทำ แพลตฟอร์มตำแหน่งงานสำหรับผู้พิการโดยเฉพาะ

4 ก.ค. 2567

สพร.18 อุดรธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 1/2567

28 มี.ค. 2567

สพร.18 อุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณากลั่นกรองขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2567

27 มี.ค. 2567

สพร.18 อุดรธานี ร่วมทีมเศรษฐกิจวางแนวทางการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี

18 มี.ค. 2567

สพร.18 อุดรธานี ทดสอบเข้ม!! นักศึกษาก่อนจบสู่ภาคแรงงาน

16 มี.ค. 2567

สพร.18 อุดรธานี ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ สปก. ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

15 มี.ค. 2567

สพร.18 อุดรธานี ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ สมัครได้ ฝึกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

15 มี.ค. 2567

สพร.18 อุดรธานี ร่วมงาน The Best Of DSD ก้าวสู่ Thailand Soft Power

15 มี.ค. 2567

สพร.18 อุดรธานี ร่วมกับราชภัฎอุดรธานี เดินหน้าพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้แก่แรงงานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

14 มี.ค. 2567