การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : การจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุภายในส่วนราชการ

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อออนไลน์สำหรับส่วนราชการผู้ที่ใช้ราชพัสดุ