การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ฝึกอบรมหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ???? เร่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน รองรับ thaildnd 4.0 ?? หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 1- 4 ธันวาคม 2564 เพื่อให้ลูกจ้าง และแรงงานทั่วไป เป็นช่างที่มีฝีมือได้มาตรฐาน และมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ