การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : การฝึกอาชีพเสริม การตัดผมชายเบื้องต้น โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่ผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 55-59 ปี จำนวน 23 คน ภายใต้โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตร การตัดผมชายเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่10 ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือด้านการตัดผมชายให้แก่แรงงานผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ความสามารถและนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครอบครัว สนใจติดต่อสอบถาม ได้ที่เฟสบุ๊คหน่วยงาน https://www.facebook.com/UISD18/