การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ได้ที่เบอร์โทร 042-241146 ต่อเบอร์ภายใน 131 กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี หรือ เฟสบุ๊คหน่วยงาน https://www.facebook.com/UISD18/