การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สร้างงาน อาชีพ รายได้ การฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตร ช่างแต่งผมสตรี

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

*ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น* การฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตร ช่างแต่งผมสตรี ระยะเวลาการฝึกจำนวน 420 ชั่วโมง (3เดือน) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1.การฝึกอบรมในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี จำนวน 280 ชั่วโมง (2 เดือน) 2.การฝึกประสบการณ์(ฝึกงาน) ตามร้านเสริมสวย จำนวน 140 ชั่วโมง (1 เดือน) *สนใจติดต่อได้ที่ เฟสบุ๊คหน่วยงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี หรือตามลิงค์นี้ https://www.facebook.com/UISD18/