การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : การฝึกเตรียมเข้าทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

ติดต่อสอบถามการฝึกอบรม เตรียมเข้าทำงาน ได้ที่ FaceBook หน่วยงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี https://www.facebook.com/UISD18/