การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: พิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ