การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565