การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: สพร.7 อบ. ร่วบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย จ.อุบลราชธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019