การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ