การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
หลักสุตรการฝึกยกระดับสาขาการสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(18ชั่วโมง).PDF 1,871 KB .PDF 627
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน(... 2,779 KB .PDF 626
หลักสุตรการฝึกยกระดับสาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษไม้(30ชั่วโมง).PDF 1,968 KB .PDF 518
หลักสุตรการฝึกยกระดับสาขาการบำรุงรักษารถยนต์(30ชั่วโมง).PDF 2,352 KB .PDF 856
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาการเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบางระดับ1(18ชั่วโมง).P... 2,996 KB .PDF 488
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาการเชื่อมแม็กเหล้กกล้าแผ่นบาง(18ชั่วโมง).PDF 3,178 KB .PDF 476
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาการเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่่นหนา(18ชั่วโมง).PDF 2,964 KB .PDF 458
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ1(30ชั่วโมง).PDF 2,905 KB .PDF 584
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ1(70ชั่วโมง).PDF 3,935 KB .PDF 462
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาการเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบางระดับ1(18ชั่วโมง).P... 2,996 KB .PDF 419
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาการเชื่อมแม็กเหล้กกล้าแผ่นบาง(18ชั่วโมง).PDF 3,178 KB .PDF 422
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาการจัดภาชนะบรรจุอาหารจากวัสดุธรรมชาติ(30ชั่วโมง... 1,944 KB .PDF 502
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาผู้บังคับปั้นจั่น(24ชั่วโมง).PDF 1,922 KB .PDF 414
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาผู้บังคับผู้ให้สัญญาณผู้ควบคุมปั้นจั่นเหนือศรีษ... 1,891 KB .PDF 497
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาพนักงานขายรถยนต์ที่ใช้แล้ว(18ชั่วโมง).PDF 1,887 KB .PDF 403
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาเฟอร์นิเจอร์(18ชัั่วโมง).PDF 2,067 KB .PDF 453
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร(18ชั่วโมง).PDF 1,985 KB .PDF 455
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาการซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร(70ชั่วโมง).... 3,595 KB .PDF 792
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรช่างกลโรงงาน(30ชั่ว... 2,747 KB .PDF 746
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาการซ่อมรถจักรยานยนต์(70ชั่วโมง).PDF 1,841 KB .PDF 555
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาการตรวจสอบเครื่องยนต์คอมมอนเรล(18ชั่วโมง).PDF 2,459 KB .PDF 781
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร(18ชั่วโมง).PDF 2,733 KB .PDF 595
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาการทำกระเช้าและของที่ระลึกจากวัสดุเหลือใช้(30ชั... 1,501 KB .PDF 741
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาการบริหารจัดการเครื่องมือช่างยนต์(18ชั่วโมง).PD... 2,331 KB .PDF 592
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาการประกอบอาหารจานเดียว(30ชั่วโมง).PDF 1,939 KB .PDF 693
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาการประกอบอาหารนานาชาติ(30ชั่วโมง).PDF 2,142 KB .PDF 455
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มผลผลิตด้วยร... 2,579 KB .PDF 637
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายและการสร้างตรา... 2,240 KB .PDF 934
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาการออกแบบเสื้อผ้า(30ชั่วโมง).PDF 1,688 KB .PDF 473
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาความปลอดภัยในการทำงาน(6ชั่วโมง).PDF 1,216 KB .PDF 501
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาช่างเชื่อมประกอบโครงสร้าง(30ชั่วโมง).PDF 3,619 KB .PDF 455
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาช่างเชื่อมแม็กระดับ1(30ชั่วโมง).PDF 3,002 KB .PDF 535
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาเทคนิคการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย(6ชั้วโมง).PDF 1,573 KB .PDF 615
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาเทคนิคการขับและการบำรุงรักษารถขุดอย่างปลอดภัย(1... 1,906 KB .PDF 710
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาเทคนิคการซ่อมชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์แบบเร่งด่วน(18... 1,918 KB .PDF 509
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาเทคนิคการซ่อมรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่(18ชั่วโมง).P... 2,647 KB .PDF 727
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาเทคนิคการซ่อมสีรถยนต์ระบบน้ำ(18ชั่วโมง).PDF 1,826 KB .PDF 380
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาเทคนิคการซ่อมสีรถยนต์ระบบน้ำ(30ชั่วโมง).PDF 1,795 KB .PDF 477
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาเทคนิคการซ่อมสีรถยนต์ระบบสีน้ำ(30ชั่วโมง).PDF 1,583 KB .PDF 614
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาเทคนิคการเตรียมพื้นผิวงาน(18ชั่วโมง).PDF 1,750 KB .PDF 572
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาเทคนิคการเทียบสีรถยนต์(18ชั่วโมง).PDF 1,563 KB .PDF 360
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาเทคนิคการปฏิบัติงานปั่นจั่นอย่างมีประสิทธิภาพ(3... 1,942 KB .PDF 470
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาเทคนิคการพ่นสีรถยนต์ระบบน้ำ(18ชั่วโมง).PDF 1,791 KB .PDF 676
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาเทคนิคการพ่นสีรถยนต์ระบบน้ำ(30ชั่วโมง).PDF 1,777 KB .PDF 526
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(30ชั่วโมง).PDF 1,822 KB .PDF 540
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขานักขายมืออาชีพยอดขายทวีคูณ(30ชั่วโมง).PDF 2,286 KB .PDF 537
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาผู้บังคับปั้นจั่น(24ชั่วโมง).PDF 1,922 KB .PDF 457
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาผู้บังคับผู้ให้สัญญาณผู้ควบคุมปั้นจั่นเหนือศรีษ... 1,891 KB .PDF 487
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาพนักงานขายรถยนต์ที่ใช้แล้ว(18ชั่วโมง).PDF 1,887 KB .PDF 509
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาเฟอร์นิเจอร์(18ชัั่วโมง).PDF 2,067 KB .PDF 505
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร(18ชั่วโมง).PDF 1,985 KB .PDF 460
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร(18ชั่วโมง).PDF 1,971 KB .PDF 540
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน(30ชั่วโมง).PDF 2,165 KB .PDF 502
หลักสูตรการฝึกยกระดับสาขาระบบการขัดแห้งในงานขัดสีโป้รถยนต์(12ชั่วโมง).PD... 1,938 KB .PDF 369
หลัสูตรการฝึกยกระดับสาขานักขายมืออาชีพยอดขายทวีคูณ(18ชั่วโมง).PDF 1,943 KB .PDF 651