การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การประกอบอาหารว่าง 30 ปกติ 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
2 การแปรรูปและการถนอมอาหาร 30 ปกติ 25 กรกฎาคม 2565 29 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
3 การสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 ปกติ 25 กรกฎาคม 2565 29 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
4 การติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณสมบัติดินด้วยระบบ IoT 30 ปกติ 25 กรกฎาคม 2565 29 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร