การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
2 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
3 การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ปกติ 16 กุมภาพันธ์ 2566 20 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
4 การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ปกติ 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
5 ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1 30 ปกติ 13 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
6 การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 18 ปกติ 21 เมษายน 2566 23 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
7 การสานตะกร้าด้วยเส้นหวายเทียม 18 ปกติ 24 เมษายน 2566 26 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
8 การเชื่อมแม็ก 30 ปกติ 24 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
9 การทำผ้ามัดย้อม 18 ปกติ 26 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
10 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 10 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
11 ผู้บังคับปั่นจัน ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั่นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ฯ 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
12 การประกอบขนมอบ 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
13 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 ปกติ 15 พฤษภาคม 2566 19 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
14 ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1 30 ปกติ 15 พฤษภาคม 2566 19 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
15 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ปกติ 22 พฤษภาคม 2566 26 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
16 ช่างปูกระเบื้อง 18 ปกติ 22 พฤษภาคม 2566 24 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
17 มาตรฐานการบริการธุรกิจที่พักแบบวิถีใหม่ (New Normal) 30 ปกติ 22 พฤษภาคม 2566 26 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
18 การทำศิลปะประดิษฐ์จากลูกปัด 18 ปกติ 22 พฤษภาคม 2566 24 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
19 การใช้งาน Internet of Things (IoT) ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
20 บาริสต้ามืออาชีพ 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
21 การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 18 ปกติ 14 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
22 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
23 การประกอบขนมอบ 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
24 บาริสต้ามืออาชีพ 30 ปกติ 17 กรกฎาคม 2566 21 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร