การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

แพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ"

19 ก.ค. 2567

เชิญชม“งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 30 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคใต้”

5 ก.ค. 2567

รับสมัครฝึกอบรมอาชีพเสริม เทคนิคการปูกระเบื้อง ครบวงจร ฟรี!!

15 พ.ค. 2567

รับสมัครฝีกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

13 พ.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมและบัญชีสำรอง หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมและตัดโลหะสมัยใหม่ รุ่นที่ 2/2567

23 เม.ย. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเช็คระยะรถยนต์และช่างเครื่องทำความเย็นฯ

23 เม.ย. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก(สอบสัมภาษณ์)เข้ารับการฝึกอบรม สาขาพนักงานขับรถลากจูง(หัวลาก) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

3 เม.ย. 2567

รับสมัครฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน 2 สาขา ฟรี

26 มี.ค. 2567

อบรมฟรี!สาขาพนักงานขับรถลากจูง(รถหัวลาก)

26 มี.ค. 2567