การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

ที่อยู่ ๑๖๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขารูปช้าง ถนนสงขลา-นาทวี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

โทรศัพท์ ๐-๗๔๓๓-๖๐๔๙ โทรสาร ๐-๗๔๓๓-๖๐๔๘

ข้อมูลผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายพงศกร หะรัตพันธ์ ตำแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช๓ 

 

Link แผนที่ตั้ง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน๑๒ สงขลา

ติดต่อเรา