การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : สพภ ๑๒ สงขลา มอบวุฒิบัตร “โครงการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานพ่อครัว-แม่ครัวไทยสู่ครัวโลก”

รายละเอียดวีดีทัศน์ :