การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : งานแข่งขันฝีมือแรงงานครั้งที่ 26 ระดับภาค

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

งานแข่งขันฝีมือแรงงานครั้งที่ 26 ระดับภาค ประจำปี 2558 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา
ขอบคุณ 14goompa ครับ