การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : VTR PIPO Songkhla End Title[HD]

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

วิดีทัศน์ "ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสงขลา"
Port-In Port-Out Controlling Center of Songkhla
ผลิตโดย : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา