การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

6 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเลขานุการกรมได้ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน