การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : ประกาศเจตจำนงสุจริตสำนักงานเลขานุการกรมของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการกรม

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

6 พฤษภาคม 2565 เลขานุการกรมประกาศเจตจำนงสุจริตสำนักงานเลขานุการกรมของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการกรม ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน