ไทย

การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

กรณีการฝึกในรูปแบบออนไลน์ ขอให้ท่านสมัครฝึกในหลักสูตรที่มีช่วงวันฝึกอบรมไม่ทับซ้อนกัน
กรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจาณาให้ท่านอยู่ในหลักสูตรแรกสุดที่ท่านได้สมัครไว้ และตัดรายชื่อของท่านออกจากหลักสูตรที่ได้ทำการสมัครฝึกซ้ำ


ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
97 การเพิ่มมูลค่าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
98 การนวดหน้าเพื่อความงาม(เฉพาะแรงงานภาคการท่องเที่ยว) 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
99 การใช้งาน Internet of Things (IoT) ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
100 ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง เต็ม
101 การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เต็ม
102 ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เต็ม
103 การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
104 การทำเบเกอรี่ 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
105 การพัฒนาทักษะงานแม่บ้าน 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
106 ผู้บังคับปั่นจัน ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั่นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ฯ 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
107 ช่างเชื่อม 280 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 7 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
108 เทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เต็ม
109 การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เต็ม
110 Touch Screen Mitsubisih GOT 2000 Basic 18 ปกติ 9 พฤษภาคม 2566 11 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(เฉพาะแรงงานนอกระบบ) 18 ปกติ 9 พฤษภาคม 2566 11 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
112 การตกแต่งผลิตภัณฑ์กระจูด 18 ปกติ 10 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
113 ช่างปูกระเบื้อง 18 ปกติ 10 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
114 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป((เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565)) 30 ปกติ 10 พฤษภาคม 2566 14 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
115 การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้((เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565)) 30 ปกติ 10 พฤษภาคม 2566 14 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
116 การประยุกต์ใช้งานInternetofThingsในชีวิตประจำวันสำหรับบ้านอัจฉริยะ 30 ปกติ 11 พฤษภาคม 2566 15 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
117 การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ปกติ 15 พฤษภาคม 2566 19 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
118 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 ปกติ 15 พฤษภาคม 2566 19 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เต็ม
119 การประกอบขนมอบ 30 ปกติ 15 พฤษภาคม 2566 19 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง เต็ม
120 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ปกติ 15 พฤษภาคม 2566 19 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม