การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

27 ม.ค. 2563

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ 3 อาคาร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

19 ต.ค. 2561

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์)

7 พ.ย. 2560

ศพจ.แพร่ เปิดซองสอบราคาซึื้อคอมพิวเตอร์

11 ก.พ. 2558