การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.แพร่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานฯ

6 ก.ย. 2565

รายงานแผนผลการดำเนินงาน ประจำเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2565

5 ก.ย. 2565

การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ชุดเครื่องช่วยรีดสายไฟฟ้า

17 ส.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ขอประกาศผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

5 ส.ค. 2565

รายงานแผนผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2565

2 ส.ค. 2565

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1 ก.ค. 2565

รายงานแผนและผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2565

1 ก.ค. 2565

รายงานแผนผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2565

6 มิ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

2 มิ.ย. 2565