การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝึกอบรมฟรี !! แจกเครื่องมือทำกิน นำไปต่อยอดอาชีพ

3 ก.ค. 2567

สนพ.แพร่ เปิดรับสมัครฝึกอบรมฯ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยฯ

3 ก.ค. 2567

สนพ.แพร่ ออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ

13 มี.ค. 2567

จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

23 มี.ค. 2566

สนพ.แพร่ ประกาศใช้มาตรฐาน 5 ส ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม

3 ม.ค. 2566

สนพ.แพร่ ร่วมพิธีมอบรางวัลให้เเก่สถานประกอบกิจการ สถานศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของกรมสวัสดิการและคุ้มครองเเรงงาน

9 ธ.ค. 2565

สนพ.แพร่ ประชุมประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

9 ธ.ค. 2565

ประชุมประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

9 ธ.ค. 2565

ประกาศเจตจำนงสุตริตในการบริหารงานด้วยความสุจริต

28 พ.ย. 2565