การแสดงผล

+
-

พัฒนาฝีมือพะเยาสร้างแรงงาน "ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์" ก้าวสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ

พัฒนาฝีมือพะเยาสร้างแรงงาน "ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์" ก้าวสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ