การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกอาชีพเสริมกลุ่มตัดเย็บผ้าตำบลร่มเย็น หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าด้วยมือ

31 มี.ค. 2566

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกทักษะซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร พื้นที่อำเภอเมืองพะเยา

28 มี.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาดำเนินการจัดโครงการนำนักเรียนศึกษาดูงาน ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

23 มี.ค. 2566

สนพ.พะเยา รับการตรวจติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

21 มี.ค. 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 30 ชั่วโมง

14 มี.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2566

8 มี.ค. 2566

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เรื่อง ขอให้ผู้รับการฝึกอบรม ติดต่อรับเงินประกันหอพักคืน

7 มี.ค. 2566

วันดินโลก 2566

3 มี.ค. 2566

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2566”

2 มี.ค. 2566