การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แนะนำแพลตฟอร์มสมัครงานของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

23 ก.ค. 2567

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

17 ก.ค. 2567

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเปิดฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม

17 ก.ค. 2567

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเปิดฝึกอบรมการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

17 ก.ค. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเปิดฝึกอบรมการประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร

17 ก.ค. 2567

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกอบรมการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

17 ก.ค. 2567

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ การทำขนมไทยและเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง

7 มิ.ย. 2567

กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ประชาสัมพันธ์งาน Ignite Tourism Thailand : TAT Skill Factory

4 มิ.ย. 2567

รับสมัครเข้าฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรการทำเบเกอรี่ฟิวชั่น 30 ชั่วโมง

24 พ.ค. 2567