การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ปี 66 (ขาย28กพ67)

14 ก.พ. 2567

ขายทอดตลาดพัสดุคุรุภัณฑ์ ชำรุดเสื่อมสภาพโดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา

26 มิ.ย. 2566

สพร.23 ปัตตานี ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

22 ส.ค. 2565

สพร.23 ปัตตานี เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2565

18 ส.ค. 2565

สพร.23 ปัตตานี ประกาศ ขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564

19 เม.ย. 2565

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

11 พ.ย. 2563

ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำระเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ประจำเดือนงบประมาณ 2563

18 พ.ค. 2563