การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

สพร.23 ปัตตานี ประกาศ ขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564

19 เม.ย. 2565

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

11 พ.ย. 2563

ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำระเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ประจำเดือนงบประมาณ 2563

18 พ.ค. 2563