การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน

14 มี.ค. 2567

2 มีนาคม “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

2 มี.ค. 2567

สพร.23 ปัตตานี ร่วมลงนามกับ อบจ.ปัตตานี พัฒนาอาชีพแรงงานในพื้นที่

6 ก.พ. 2567

สรุปผลการดำเนินงานของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ 2567

11 ม.ค. 2567

เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

3 ม.ค. 2567

ของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2567 ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

22 ธ.ค. 2566

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นวิทยาดำเนินการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

20 ต.ค. 2566

ฝึกอบรม การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

28 ส.ค. 2566

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2566

3 ส.ค. 2566