การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.23 ปัตตานี ร่วมลงนามกับ อบจ.ปัตตานี พัฒนาอาชีพแรงงานในพื้นที่

6 ก.พ. 2567

สรุปผลการดำเนินงานของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ 2567

11 ม.ค. 2567

เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

3 ม.ค. 2567

ของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2567 ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

22 ธ.ค. 2566

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นวิทยาดำเนินการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

20 ต.ค. 2566

ฝึกอบรม การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

28 ส.ค. 2566

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2566

3 ส.ค. 2566

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานมอบชุดเครื่องมือทำมาหากิน แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมทักษะตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.o (Gig Worker) ประจำปีงบประมาณ 2566

11 ก.ค. 2566

กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

29 พ.ค. 2566