การแสดงผล

+
-

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน

14 มี.ค. 2567 00:00:00

...
...
...
????โอกาสพัฒนาทักษะด้านอาชีพ แก่น้องๆ ที่ไม่ได้เรียนต่อ มาถึงแล้ว
รับนักเรียนที่ไม่เรียนต่อหลังจบระดับ ม.3 หรือจบระดับ ม.6 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ และยังไม่มีงานทำ เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
??#เริ่มฝึกอบรม 1 พฤษภาคม 2567 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
#สมัครโดยตรง ด้วยตนเองที่ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี ถ.สวนสมเด็จ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี
โทร . 0 7346 0515