การแสดงผล

+
-

2 มีนาคม “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

2 มี.ค. 2567 13:45:28

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น.  จังหวัดปัตตานี  โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี จัดพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”  เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดย นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  โดยมี หัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงาน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่  หน่วยงานจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธี โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้แรงงานและช่างฝีมือไทย รวมถึงประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงคุณค่าของแรงงานและช่างฝีมือ ภายในงานมีพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร องค์พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย การจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงเล็งเห็นและให้ความสำคัญ แก่วงการช่างฝีมือ

ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้ว นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายวาริน สองเมือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี  และหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้เยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ