การแสดงผล

+
-

ประวัติหน่วยงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๖ นครปฐม สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๙ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๑ บนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๙๔ ตารางวา

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๕ หมู่ ๕ บ้านป่าแก ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๕๐

 

ตึกอบรม อาคารอำนวยการ
อาคารเอนกประสงค์ อาคารช่างไฟฟ้า

แผนที่เดินทาง