การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายบ่งชี้ตามระบบประกันคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงาน

23 ก.ย. 2564 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 รุ่นที่ 2/2564

22 ก.ย. 2564 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ฐานข้อมูล) ระดับ 1 รุ่นที่ 2/2564

21 ก.ย. 2564 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งวางท่อระบบประปา

21 ก.ย. 2564 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

21 ก.ย. 2564 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

21 ก.ย. 2564 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-5987 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ก.ย. 2564 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบอินเตอร์เน็ต (Lan) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ก.ย. 2564 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ ๑ รุ่นที่ ๕/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ก.ย. 2564 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ก.ย. 2564 8

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาเครื่องปรับอากาศและการพานิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ภาพกิจกรรมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ประจำปี 2564

บริการประชาชนและสถานประกอบการ