การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น และสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ แสดงเจตจำนงขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

27 มิ.ย. 2565

นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น

27 มิ.ย. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ระดับ 1 ให้แก่บุคคลทั่วไปและแรงงานในสถานประกอบกิจการ

24 มิ.ย. 2565 8

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

16 มิ.ย. 2565 13

ข่าวประกวดราคา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ประกวดราคมจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

8 ธ.ค. 2564 224

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

14 พ.ค. 2564 424

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ

20 ก.พ. 2563 1,420

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด

3 ก.ย. 2562 613

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ

27 พ.ค. 2562 841

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

12 มี.ค. 2562 739

ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 ม.ค. 2562 693

การจัดซื้อจัดจ้าง

30 ต.ค. 2561 701

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 ก.ย. 2561 699

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลสนามสวนหย่อมและต้นไม้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 ต.ค. 2560 959

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ฝึกอบรมหลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ (EP 1)

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 มีนาคม 2564

บริการประชาชนและสถานประกอบการ