การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ตรวจติดตามให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557

19 ม.ค. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น นำร่อง 1 จังหวัด 1 โครงการ ต่อยอดการประกอบอาชีพยกระดับรายได้และเศรษฐกิจชุมชน

15 ม.ค. 2565 8

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่ง นิติกร ขอให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ประกาศ

13 ม.ค. 2565 14

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกลุ่มเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพในการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

11 ม.ค. 2565 10

ข่าวประกวดราคา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ประกวดราคมจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

8 ธ.ค. 2564 75

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

14 พ.ค. 2564 271

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ

20 ก.พ. 2563 1,286

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด

3 ก.ย. 2562 495

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ

27 พ.ค. 2562 706

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

12 มี.ค. 2562 627

ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 ม.ค. 2562 584

การจัดซื้อจัดจ้าง

30 ต.ค. 2561 600

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 ก.ย. 2561 593

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลสนามสวนหย่อมและต้นไม้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 ต.ค. 2560 862

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: การฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร (ออกอากาศ ช่อง NBT ขอนแก่น)

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 มีนาคม 2564

บริการประชาชนและสถานประกอบการ