การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: ประมวลภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ออกตรวจตราให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับ พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ