ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายไกรสิทธิ์ - ศรีสำราญ 18 พฤษภาคม 2554 - 1 กรกฎาคม 2555 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
นายสง่า - วงศ์ษาพาน 2 กรกฎาคม 2555 - 18 มิถุนายน 2558 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
นายสรรชัย - ชอบพิมาย 22 มิถุนายน 2558 - 9 พฤศจิกายน 2559 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
นายศิริศักดิ์ - ไตรภพ 8 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
นายประพันธ์ - หนูสันทัด 16 พฤศจิกายน 2563 - 8 พฤษภาคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
นายธีรเดช - ตรีทิพยบุตร 9 พฤษภาคม 2565 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ