การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.อำนาจเจริญ อกตรวจตราให้คำแนะนำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

25 พ.ค. 2566

สนพ.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งโครงสร้างโรงเรือน ชุดอุปกรณ์ และระบบโรงเรือนอัจฉริยะ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

19 พ.ค. 2566

สนพ.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2566

10 พ.ค. 2566

สนพ.อจ. ร่วมจัดนิทรรศการ “วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2566”

10 พ.ค. 2566

สนพ.อจ. ร่วมกับ ทต.ไก่คำ เปิดฝึกอบรมโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน 2 สาขา

10 พ.ค. 2566

สนพ.อำนาจเจริญ จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร "กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระทุกเช้าวันจันทร์

1 พ.ค. 2566

สนพ.อำนาจเจริญ ออกตรวจตราให้คำแนะนำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

27 เม.ย. 2566

สนพ.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ

20 เม.ย. 2566

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลเค็งใหญ่มอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน

7 เม.ย. 2566