การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

19 เม.ย. 2567

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2

2 เม.ย. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

29 มี.ค. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

28 มี.ค. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ออกหน่วยบริการประชาสัมพันธ์ภารกิจ ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

21 มี.ค. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมรับตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รอบที่ 2 (Progress Review) เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดอำนาจเจริญ

18 มี.ค. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2567

11 มี.ค. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2567

11 มี.ค. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2567

2 มี.ค. 2567