การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ