การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : วีดีทัศน์แนะนำสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

#วีดีทัศน์แนะนำสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

#กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

#กระทรวงแรงงาน